Strategi og kreativitet

En god innholdsstrategi handler ikke bare om hva slags innhold som skal lages, men hvilken effekt innholdet har på målgruppen. Så hvordan lage en strategi som virker?

Hva gjør vi

Hva er en innholdsstrategi? Jo, det er rett og slett en plan for hva slags type innhold bedriften skal ha i ulike kanaler, for å kunne kommunisere riktig og best mulig med målgruppene. En god innholdsstrategi handler ikke bare om hva slags innhold som skal lages, men hvilken effekt det har på målgruppen.

Fargerike konvolutter og en gråblyant som ligger på en blå bakgrunn. Illustrasjon til sak om innholdsstrategi for markedsføringsbyrået Elg.

Vi i Elg har bred erfaring med å utarbeide innholdsstrategier for ulike bedrifter og organisasjoner. Strategien ender i et arbeidsdokument med tydelige føringer som gjør det mer oversiktlig å jobbe målrettet med innhold som konverterer.

Dette bør en innholdsstrategi inneholde

  • Det første en innholdsstrategi bør definere, er hva som er målet. Hva vil bedriften oppnå med å lage innhold til nettstedet, ulike sosiale medier eller andre flater?

  • Det krever dedikert tid til innsikt og analyse-arbeid, både i eksisterende kanaler – men også for å se hva konkurrenter og andre i markedet gjør.

  • Når målet er satt, må det defineres tydelige målgrupper. Hvem ønsker bedriften å nå med innholdet? Hvem er de viktigste målgruppene i dag, og hvem ønsker bedriften å nå i morgen?

  • Med mål og målgruppe på plass, må det defineres hva som er viktig i de ulike stegene i bedriftens/organisasjonens kundereise. Hva slags innhold treffer best i de ulike fasene i kundereisen? **Googles kundereisemodell **er et godt hjelpemiddel for hvordan du skal jobbe for å lage innhold som får målgruppen til konvertere på innholdet ditt.

Dette er Googles kundereisemodell:

See – Vi snakker til potensielle målgrupper/kunder for å vekke oppmerksomhet og skape nysgjerrighet om et tema, trend, produkt eller tjeneste.

Think – Vi snakker til de som har hørt om produktet eller tjenesten man ønsker å selge eller få oppmerksomhet rundt, og kan være litt mer «selgende» og bruke tydeligere «call-to-action» – uten å pushe for mye.

Do – Vi snakker til de som er kjøpsklare, med mål om at de skal velge produktet eller tjenesten fra nettopp din bedrift eller organisasjon.

Care ­– Her snakker vi til de som allerede har kjøpt eller konvertert på en handling bedriften har satt som mål. Vi tar vare på kundene, slik at de fortsetter å være kunder.

En gul papirbåt segler på det som er illustrert som blått hav og blå bakgrunn. Illustrasjon til sak om innholdsstrategi og kundereise for markedsføringsbyrået Elg.

Lag en innholdsplan

For å sikre at det lages innhold som konverterer, må det utarbeides en redaksjonell plattform. Her defineres hva slags innhold som skal lages til ulike målgrupper i kundereisen, hvilke kanaler målgruppene befinner seg i – og hvordan innholdet skal distribueres.

Men hva slags innhold kreves i de ulike fasen av kundereisen? En innholdsstrategi skal inneholde en tydelig innholdsplan med definerte innholdsformater. I tillegg skal den inneholde kreative konsepter og forslag til kampanjer som bidrar til innhold som gir effekt.

Les mer om hvordan vi jobber med innholdsmarkedsføring og innholdsproduksjon!

Kreative konsepter og kampanjer

I Elg jobber vi med kreative konsepter og kampanjer som bidrar til å nå målene som er satt i innholdsstrategien. Et godt kreativt konsept eller kampanje sikrer en helhet i innholdet som lages, på tvers av kanaler. Konseptet sørger for innhold som treffer målgruppen der de er, styrker merkevaren og bidrar til salg og konverteringer.

Les hvordan vi får konseptet og innholdet til å fly med performance marketing!