Community Management og SoMe-dialog

Community Management er en viktig del av det å være til stede i en SoMe-kanal. Vi skiller mellom inngående CM og aktivt utgående CM.

Hva gjør vi

Community Management blir bare viktigere og viktigere. Kundene oppsøker gjerne bedrifter og merkevarer gjennom deres sosiale medier, og de forventer kundeservice i kanalen.

Men det hander ikke bare om å svare på spørsmål og drive kundeservice. Community Management er en viktig del av merkevarebyggingen, og de fleste har ikke tatt ut potensialet som ligger i denne typen SoMe-dialog.

I en kanalstrategi definerer vi egne retningslinjer for Community Management. Ofte er det nyttig å ha en egen personas, og en metodikk eller mal for ulike svar.

Hva er vår tone of voice i kommentarfeltet? Hvordan bygger vi opp svarene våre? Hvilke emojies skal vi ta eierskap til?

Krisekommunikasjon i sosiale medier

Vi hjelper deg også med planer for krisekommunikasjon i sosiale medier. Hvordan kan en SoMe-manager vite hva slags respons som er riktig i ulike typer scenarier? Hvordan unngå at ting eskalerer i kommentarfeltet?

Her lager vi matriser som gjør det enkelt å ta riktig avgjørelse.

Vi kan også hjelpe deg med det daglige CM-arbeidet på fast basis. Det betyr at det er vi som gjør hele jobben; svarer på alt som kommer inn av spørsmål, og alt av kommentarer og dialog.

Aktivt Community Management

En annen viktig del av SoMe-arbeidet er aktivt organisk engasjement. Her tar vi SoMe-dialogen til et nytt nivå.

Vi hjelper deg å lage retningslinjer for hvordan du kan skape dialog og engasjement i andres kommentarfelt.

Med en god strategi for dette arbeidet, hjelper vi kundene våre å oppnå bedre organisk synlighet og vekst.