Performance marketing

Såkalt resultatbasert markedsføring, performance marketing, handler om å skape målbare resultater basert på analyse av resultater.

Hva gjør vi

Man kan forklare performance marketing som en «levende» form for markedsføring. Ved å optimalisere kontinuerlig og justere kampanjer etter hva som fungerer og ikke fungerer, kan man øke sjansen for å nå ut til målgruppen.

I Elg jobber vi på tvers av kanaler, budsjetter, medier og formater for å se hva som fungerer best.

Performance marketing er en målrettet form for markedsføring, i sterk kontrast til massekommunikasjon hvor man gjerne sender ut et budskap til en bred målgruppe uten særlig innsyn i hvem som mottar innholdet.

Fire vannmelonbiter på rad skåret opp som trekanter, på grønn bakgrunn. Illustrasjonsbilde til sak om performance marketing for markedsføringsbyrået Elg.

Performance marketing: hva fungerer?

  • Performance marketing grunner i data som viser for eksempel klikk, visninger, salg, kontaktpunkt og lignende.
  • Med godt datagrunnlag, kan man se svart på hvitt hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
  • Performance marketing er altså faktabasert, fremfor synsing og antakelser.

Performance marketing handler om å teste og optimalisere kampanjer for å oppnå bedre resultater. Arbeidet er ikke ferdig når kampanjen er lansert; man kan faktisk argumentere for at det er da det virkelige arbeidet begynner! Det er først da vi kan teste, analysere, justere og tilpasse andre faktorer basert på resultatene som kampanjen leverer.

Ønsker du å bli synlig i betalt søk? Les mer her!