Fagskolen Diakonova - en helt ny merkevare

Hva må til når en helt ny fagskole skal bli synlig i markedet? Den utfordringen fikk vi være med på.

Fagskolen Diakonova ble etablert i 2022, som en ny og fremtidsrettet fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen trengte hjelp med å finne sin identitet, og Elg utviklet derfor merkevareplattform, kommunikasjonskonsept, logo og visuell profil våren 2022.

Dette har Elg gjort for Fagskolen Diakonova:

Merkevareplattform: Elg har utarbeidet en fullverdig merkevareplattform for Fagskolen Diakonova. Vi startet arbeidet med en merkevaresprint, som grunnlag for å utarbeide en merkevareplattform med blant annet visjon, målgrupper, verdier, kundeløfte og posisjon.

Kommunikasjonskonsept: Elg utarbeidet et fullverdig kommunikasjonskonsept, som kan tas ut i alle flater. Med ordet Neste som merkevaremarkør, har fagskolen et samlende og gjennomgående element i kommunikasjonen til målgruppene sine. Setninger hvor Neste brukes som virkemiddel skal si noe om rollen Fagskolen Diakonova skal spille i enkeltpersoners liv, og om skolens rolle i samfunnet som helhet.

Visuell profil: Elg har utarbeidet en Fagskolens visuelle profil (fargepalett, typografi og logo). I tillegg har vi definert fotostil og illustrasjonsstil som skal brukes gjennomgående i alle flater.